Kraft 2000-2006

Programmet ”Expertkompetens – Strategisk affärsutveckling” var en satsning på 60 MSEK av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Programmet avslutades 2006 och du kan läsa mer om satsningen upplägg, innehåll och resultat genom länkarna i menyn till vänster.