Stödstruktur

För att stödja arbetet i krAftgrupperna utvecklades en stödstruktur av vilken delar nu finns tillgänglig för alla. Det som finns att tillgå är ett antal fallstudier baserade på företag och grupper som deltagit i krAftprogrammet, en genomgång av affärsspel och simulationer samt en ”affärsutvevcklingsbok”. Använd länkarna i menyn till höger för att komma till respektive område.