Vikten av Fokusgrupper

Hittills har den människan som kan tänka på allt inte skapats och därför är det viktigt att arbeta ihop. Fokusgrupper har blivit en vanligt metod som hjälper företag, organisationer, politiker och andra att förstå olika människors perspektiv. Det kan då gälla allt från generella uppfattningar, åsikter, tro och attityder gentemot en vara, en tjänst, ett koncept, en reklamkampanj, en idé, eller en förpackning.

Ett exempel på hur man kan använda fokusgrupper gäller till exempel Falu Kommun. De har bestämt sig för att utveckla och modernisera simhallen Lugnet. Eftersom den används av invånarna har kommunen valt att skapa så kallade medborgardialoger för att vidare förstå olika behov, funktioner och önskemål. I framtiden önskas bland annat moderna omklädningsrum och mer vattenyta. I ett senare skede kommer kommunen överväga vilka av behoven som de kan tillfredsställa. Allt kanske inte kommer att gå igenom men saker som de annars kanske inte hade tänkt på kan prioriteras.

På ett liknande sätt arbetar Familjebostäder som i Bergsjön ska bygga ett nittiotal ny lägenheter. Tolv av dem ska utformas för unga vuxna i ett separat hus. Med anledning av det startade Familjebostäder ett samarbete med jagvillhabostad.nu för att ta in unga vuxnas behov och önskemål. Eftersom tanken med det separata huset är att det ska vara utrustat med en del gemensamma utrymmen så vill man att detta ska fungera så bra som möjligt och det är som sagt svårt att tänka på allt. Det har gjort att de unga vuxna fick vara med och påverka på riktigt. Fokusgrupperna bestod av personer mellan 12 och 25 år som tillfrågades om allt från lägenheternas storlek, planlösningar, gemensamma utrymmen, utemiljön till lägenhetsförmedling. Lägenheterna kommer att börja byggas 2018 och så småningom ska de hyras ut till människor i åldern 18-30 år.

På kraftprov arbetar vi också gärna med fokusgrupper eftersom vi sett att det brukar ge bra resultat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *